Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης

Πρόεδρος, Ίδρυμα Ευγενίδου