Καλλιπολίτου Βενετία

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ναυτικών