«Η διδακτική των ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο» Προβληματισμοί-Εξελίξεις-Εφαρμογές

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

13 Φεβρουαρίου 2015

Αίθουσα Λόγου
17:00 - 17:30 Χαιρετισμός
17:30 - 18:30 Μέρος Α'
18:35 - 19:35 Μέρος Β'
19:40 - 21:00 Μέρος Γ'