Αργυρώ Πρόσκολλη

Καθηγήτρια στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία – Διδακτική τής Γαλλικής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου