Σοφία Μαρμαρίδου

Kαθηγήτρια Γλωσσολογίας τού Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας