ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

29 Μαρτίου 2023

eΑίθουσα ΠΣ-1
18:00 - 20:30 ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ