Μάριος Χαϊνταρλής

Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Δικηγόρος