Ανέστης Γουργιώτης

Επικ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Λάμπρος Κίσσας, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας