Άννα Γιαννιού

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Ελλάδας ΣΕΜΠΧΠΑ