Συνέντευξη Τυπου - COSPAR Athens 2022 - 44th Scientific Assembly

 

Συνέντευξη τύπου

 
Ζωντανα τωρα

5 Ιουλίου 2022

Αμφιθέατρο
12:00 - 14:00 Συνέντευξη Τυπου - COSPAR Athens 2022 - 44th Scientific Assembly