Συνέντευξη Τυπου - COSPAR Athens 2022 - 44th Scientific Assembly