Μάνος Κιτσώνας

Ίδρυµα Ευγενίδου, ∆ιευθυντής Νέο Ψηφιακό   Πλανητάριο