Από την Θράκη στο Διάστημα: Ιστορίες μαθητικής αναζήτησης και επιχειρηματικής τόλμης

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

18 Νοεμβρίου 2020

Αμφιθέατρο
18:00 - 19:30 Από την Θράκη στο Διάστημα: Ιστορίες μαθητικής αναζήτησης και επιχειρηματικής τόλμης