Θωμάς Αλεξόπουλος

Φυσικός, MSc Materials, επιβλέπων καθηγητής της ομάδας Thrace In Space