Χρήστος Γιορδαμλής

Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ