Σπάνιες Παθήσεις στο προσκήνιο: Ας κάνουμε πράξη το «Σπάνιος Ναι, Μόνος Όχι»

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

3 Δεκεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο
17:00 - 17:30 Χαιρετισμοί Φορέων και Επισήμων
17:30 - 17:40 Εισαγωγή
17:40 - 18:40 ΟΜΙΛΙΕΣ - Μέρος Α΄
18:40 - 19:00 COFFEE BREAK
19:00 - 20:00 ΟΜΙΛΙΕΣ - Μέρος Β΄
20:00 - 20:30 Πρόεδροι Συλλόγων - Ενημέρωση
20:30 - 21:00 Συμπεράσματα - Προτάσεις