Μαλάκου Λίνα

Βιολόγος MSC, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών, Εξωτ. Συνεργάτης Τμήματος Κλινικών Μελετών Αιματολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ