Ζάφτης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μυασθενών Ελλάδος