Σωκράτης Κουλούρης

Ιατρός Αλλεργιολόγος, Ιατρικός Διευθυντής (Medical Director) Roche