Σπίγγου Κωνσταντίνα

Πρόεδρος Συλλόγου Μυασθενών Ελλάδος