Κρίση της Δημοκρατίας : Οι συνέπειες της λιτότητας στις πολιτικές συμπερίληψης και στον σχεδιασμό

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

15 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
17:00 - 21:00 Κρίση της Δημοκρατίας : Οι συνέπειες της λιτότητας στις πολιτικές συμπερίληψης και στον σχεδιασμό