Νίκος Παρασκευόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης