Σάσα Λαδά

Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ