Ντίνα Βαΐου

Καθηγήτρια στον τομέα ΙΙ Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα