Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
02/12/2021
08:00 - 10:00
Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης
16/12/2021
12:00 - 15:00
«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ÉCOLE NATIONALE D’ ADMINISTRATION”, ΤΗΝ “INSEAD BUSINESS SCHOOL", ΤΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD»: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
21/12/2021
11:30 - 14:30
Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Ηackathon. Open Day- Εκδήλωση Έναρξης των Εργασιών
10/03/2022
11:00 - 15:30
Ενισχύοντας το Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ
06/06/2022
13:00 - 15:30
Συμβολή της κωδικοποίησης της νομοθεσίας των ΟΤΑ στην λειτουργική απόδοση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (ΚΩΔ.: 80270Δ22)
02/11/2022
09:30 - 16:00
Ενημέρωση Υπευθύνων ΟΠΣ & Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021 - 2027
16/11/2022
11:00 - 14:30
Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές και του βαθμού εξοικείωσης του αρμόδιου προσωπικού με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (ΚΩΔ.: 80165 Ο22)
11/10/2023
09:00 - 14:00
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης: Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης εκπαιδευτικών

Σελίδες