Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

2 Δεκεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
08:00 - 10:00 Ο σεβασμός των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ως Άξονες Χρηστής Διοίκησης