Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
29/03/2018
19:00 - 21:00
Χρήμα και Τράπεζες
22/02/2018
19:00 - 21:00
Χρήμα και Ιστορία
01/02/2018
19:00 - 21:00
Χρήμα και Τέχνη
16/03/2017
19:00 - 21:00
The Making of "Making and Unmaking”
06/03/2017
19:00 - 21:00
Σώμα και Ταυτότητα
06/02/2017
19:00 - 21:00
Μνήμη και Τραύμα
16/01/2017
19:00 - 21:00
Χρόνος και Ετερότητα
12/12/2016
19:00 - 21:00
Παρελθόν και Πένθος
21/11/2016
19:00 - 21:00
Ίχνη και απουσία
17/10/2016
19:00 - 21:00
Θεωρία και πράξη

Σελίδες