«…Δρήρος, πόλις κρητική». Νέες έρευνες στη Δρήρο (2009-2019)

Κρήτη. Ανασκαφικά και ερευνητικά ευρήματα

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

10 Φεβρουαρίου 2020

Auditorium (5ος όροφος)
19:00 - 20:30 «…Δρήρος, πόλις κρητική». Νέες έρευνες στη Δρήρο (2009-2019)