Η παραδοσιακή μας διατροφή: Το χθες ως πρότυπο για το αύριο

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2015-03-05 19:00 - 21:00

Αρχαιολογία, Ιστορία και Επιστήμη: μια Μικροσκοπική Προσέγγιση

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-03-13 19:00 - 20:30
A New Reconstruction of the Archaic Parthenon: the Archaic Acropolis and the Development of Greek Architecture Revisited

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-02-12 19:00 - 20:30

Η πολυκατοικία της αντιπαροχής

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2015-01-27 19:00 - 21:00

Πολιτιστικές Διαδρομές

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-01-28 19:00 - 21:00


Space Commercialization The New High-Tech Frontier and Λsat - The First Hellenic Mission to Space

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2014-12-15 14:30 - 15:45

Σελίδες