Διάλεξη: Frédéric de Buzon: Η γνώση των σωμάτων στον Ντεκάρτ, μεταφυσική και γεωμετρία

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

19 Μαρτίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Διάλεξη: Frédéric de Buzon: Η γνώση των σωμάτων στον Ντεκάρτ, μεταφυσική και γεωμετρία