Δημήτρης Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.