Διάλεξη: Frédéric de Buzon: Η γνώση των σωμάτων στον Ντεκάρτ, μεταφυσική και γεωμετρία