Μαρία Ζαρίφη

Διδάκτωρ Ιστορίας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.