Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Development

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-10-14 18:00 - 20:00

Πάτα PAUSE

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-10-08 11:00 - 12:30

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-10-07 18:00 - 20:00

Πράσινη καινοτομία στην υπηρεσία των κατοίκων των πόλεων

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2021-09-21 19:30 - 21:30

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-09-27 18:00 - 20:00


Ψηφιακός Μετασχηματισμός

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-09-15 11:00 - 13:00

Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2021-06-04 10:00 - 2021-06-05 13:30

Συμπεριφορά Καταναλωτή

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-06-28 17:00 - 18:30

Crisis Management in Covid-19 Age

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2021-06-03 17:00 - 18:30

Σελίδες