Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behavior

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

21 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:00 Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behavior