Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
24/04/2020
19:00 - 21:00
Μεγάλες τομές της Επανάστασης του 1821
27/04/2020
19:00 - 21:30
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 1η ομιλία
30/04/2020
19:00 - 21:30
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 2η ομιλία
04/05/2020
19:00 - 21:30
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 3η ομιλία
07/05/2020
19:00 - 21:50
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 4η και τελευταία ομιλία
11/05/2020
19:00 - 20:50
Επιστήμη και λογιοσύνη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
14/05/2020
19:00 - 20:30
Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τη μουσική
18/05/2020
19:00 - 19:30
Οι πολιορκίες της Ακρόπολης κατά την Επανάσταση του ‘21
21/05/2020
19:00 - 19:30
Οι αναφορές των συγχρόνων του 1821 για την Αρχαιότητα
25/05/2020
19:00 - 19:40
Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια

Σελίδες