Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

25 Μαΐου 2020

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 19:40 Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια