Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Προτείνουμε να δείτε

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
15/02/2023
19:00 - 21:00
Παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Γ. Κασίνη με τίτλο : «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ»
31/01/2023
18:00 - 20:00
Παρουσίαση του βιβλίου της Έφης Σαβουλίδου Λεντάκη «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ : 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ»
30/01/2023
19:00 - 21:00
Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Λεοντίου «Ιχνηλάτες του φωτός»
25/01/2023
19:00 - 21:00
Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση
23/01/2023
19:00 - 21:00
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γιώργου Δάμπαση «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ»
14/12/2022
19:00 - 21:00
Η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία: εκκρεμότητες και διευθετήσεις,1924-1930
12/12/2022
19:00 - 21:00
Οι προεκτάσεις της κυπριακής διαλέκτου: λογοτεχνία, καθημερινότητα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
01/12/2022
19:00 - 21:00
Οι Αιχμάλωτοι Πολέμου της Τουρκικής Εισβολής του 1974 δεν ξεχνούν και αγωνίζονται
29/11/2022
19:00 - 21:00
Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Παπαπολυβίου: «Πτυχές και Διαθλάσεις του Κυπριακού 1821. Πρόσωπα, σχέδια και σκιές»
28/11/2022
19:00 - 21:00
Παρουσίαση του βιβλίου του Κοσμά Γ. Οικονόμου «Περιλοές με σέβος». Έμμετρη ποίηση στην κυπριακή διάλεκτο

Σελίδες