Η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία: εκκρεμότητες και διευθετήσεις,1924-1930

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

14 Δεκεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία: εκκρεμότητες και διευθετήσεις,1924-1930