Οι προεκτάσεις της κυπριακής διαλέκτου: λογοτεχνία, καθημερινότητα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

12 Δεκεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Οι προεκτάσεις της κυπριακής διαλέκτου: λογοτεχνία, καθημερινότητα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης