Κυριάκος Ιωάννου

Νεοελληνιστής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σ.Ε.Π.), Υπεύθυνος έκδοσης περ. Κυπριακή Εστία