Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την υγεία. Η περίπτωση του Covid-19