Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την υγεία. Η περίπτωση του Covid-19

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

9 Ιουνίου 2021

Αμφιθέατρο
15:00 - 17:00 Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την υγεία. Η περίπτωση του Covid-19