Επιστημονική ομιλία της διαπρεπούς επιστήμονος Αθηνάς Κουστένη