Επιστημονική ομιλία της διαπρεπούς επιστήμονος Αθηνάς Κουστένη

 

Τιμητική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

30 Μαΐου 2017

Αμφιθέατρο
19:00 - 21:00 Επιστημονική ομιλία της διαπρεπούς επιστήμονος Αθηνάς Κουστένη