Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19