Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

10 Νοεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19