Ανθή Κατσιρίκου

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιώς