Πλησίον : στον εαυτό μας, στους δικούς μας, στους άλλους