Πλησίον : στον εαυτό μας, στους δικούς μας, στους άλλους

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

28 Ιανουαρίου 2021

Auditorium Theo Angelopoulos
18:00 - 23:55 Πλησίον : στον εαυτό μας, στους δικούς μας, στους άλλους